Psykisk hälsa...

...är en av våra stora framtidsfrågor – för vad hjälper det att vi lever länge i ett framgångsrikt samhälle om vi inte kan njuta av det.  Det är allas ansvar. Psykisk ohälsa ska motverkas med samma kunskaps- och utvecklings intensitet som övrig ohälsa. Psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder ska i så liten utsträckning som möjligt få hindra någon från delaktighet i samhället.
Det vill jag kämpa för. Just nu gör jag det som handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, gjorde det tidigare i Nationell psykiatrisamordning och det startade som ung läkare när jag insåg att psykiatri skulle bli min specialitet.

Här finns en dagbok med sådant jag möter, gör och tänker…
”Vår gemensamma mänsklighet!"
                     17 juni 2012