Dagboken

- - - -  2 0 0 6 - - - -

23 okt 2006
Nu är det turbulent här på psykiatrisamordningen också. I fredags fick vi veta att vi får överlämna betänkandet någon gång den 27 nov. Det betyder att vi har lite mer tid på oss vilket är skönt men också att den slutkonferens den 14 nov som vi planerat måste ställas in. Kanske blir det i stället 6 dec. Psykiatrisamordningen har i och med detta fått förlängning med en månad men så vitt vi vet idag packar vi ihop helt den 30 november.

Så det är inte något lugn som spridit sig här. Tvärt om fortsätter vi att köra på högsta växel så att betänkandet blir så bra som möjligt och kan lämnas i en tryckt bok. Delbetänkandet om rättspsykiatrin är klar och skickad till tryck. Så nu övergår Gunnar till att hjälpa oss få ordning på det stora betänkandet. Anders Printz blandar skrivandet med att starta upp psykiatri projektet på Socialstyrelsen. Han går över dit helt 1 nov. Det är spännande och hoppingivande att det blir en riktig satsning där. Kerstin som också slutar sista oktober samlar ihop sitt sista och har fler rapporter på väg in. Kapitlet om arbete sysselsättning och rehabilitering är klart. Ann, Emma, Anders Milton och Anna-Karin sliter på med allt som måste göras inför slutrapport och nedpackning. Tänk vad fort de här tre åren har gått.

Tillsist önskar jag att en bråkdel av mediabevakningen kring olika ministrar skulle ägnas åt hur människor med psykiska funktionshinder har det eller samhällets tillkortakommanden kring insatser till barn med psykossociala problem. Då skulle det kanske göra någon skillnad i verkligheten.

17 okt 2006
Igår kom regeringens budgetproposition så till sist. Det var med stor spänning vi tog del av den. http://finanssidan/budgetarbete/budgetsidan/default_ba.htm
Extra satsning på psykiatrin med 500 miljoner 2006 och 2007 visar väl ända att det finns en ambition om att lyfta fram psykiatriområdet även fortsättningsvis. Ingen av oss inom psykiatrisamordningen vet mer än vad som står på de offentliga sidorna. Vi ser med spänning fram mot att få träffa socialminister Göran Hägglund och hans satssekreterare Karin Johansson.

Annars skriver vi på vårt betänkande. Mer och mer panikartat för varje dag för att hinna med. Det är ju så mycket som vi vill lyfta fram. Under de gånga åren har vi fått så mycket respons, information och klokskap från alla med egen erfarenhet och personal i vård och omsorg. Just nu när vår tid närmar sig slutet får vi mycket signaler kring rädsla för att den kraftsamling som är på gång ute i kommuner och landsting ska komma av sig. Jag tänker att det är allas vårt ansvar att se till att arbetet fortsätter. Som jag brukar säga så finns det inte en ”någon” som fixar saker åt oss. Det är vi som måste göra det. Du och jag tillsammans kan mycket om vi börjar med det som vi rår över och rår med. Så gäller det att hålla hoppet upp och inte låta missmodet få grepp över oss även om höstmörkret kommer krypande.

24 sep 2006
Just nu arbetar vi alla intensivt med att få klart vår SOU. Planeringen är att vi ska överlämna den till social ministern den 1 november. Vi hade fått tid hos Ylva Johansson och hoppas nu att tiden får stå kvar trots att vi nu får en ny minister. Vi vet just nu ingenting om framtiden. Den förlängning på fyra månader som vi önskat få för några av oss för att åka runt I landet och berätta om förslagen har vi inte fått svar på. Nu gäller det bara att bli klara med skrivandet och all aktivitet är inriktad på det. Vi tror att vi på något sätt kommer att kunna komma runt och diskutera även efter 1 november för vi är övertygade om att det kommer att vara bra. Vi, det vill säga både ni och vi får inte tappa taget utan se till att psykiatrifrågorna står högt upp på dagordningen.

Det här citatet hittade jag i en klädkedjas webbsida som förklaring till det modeordet konvergens som används mycket inom management området. “Konvergera - att sammanföra, korsbefrukta, stråla samman eller närmar sig varandra. Detta är en term som man hyllar och sammanställer med renässansfilosofin i vår tid. Att se över gränser, bejaka mångfald och korsbefrukta olika verksamhetsgrenar.” Det stämmer bra på det vi tänker om hur vård och omsorg inom området psykisk ohälsa bör utvecklas. Vi kan inte längre låta oss begränsas av fyrkantiga organisationer, olika teoribildningar utan måste se hur vi kan åstadkomma bästa möjliga resultat. Det vill säga producera vård och omsorg som svarar mot människors behov och önskemål på ett kostnadseffektivt sätt så att resurserna används på bästa sätt.

19 sep 2006
Seger för Alliansen. Vad kommer det att betyda? Diskussionerna har varit livliga på kansliet idag. Ingen vet men alla hoppas vi att oavsett politisk färg så kommer man att hålla sina löften om en fortsatt och större satsning på psykisk ohälsa. Det har de ju faktiskt lovat allihop. Så fort vi vet vem som blir ansvarig för våra frågor så kommer Anders Milton höra av sig och försöka se till att frågorna kommer högt upp på dagordningen men det kommer att vara mycket nytt för dem. Törs vi hoppas att våra frågor är tillräckligt viktiga för någon eller några.

12 sep 2006
Hur skapar vi en modell för rehabilitering som verkligen ser till att människor får utredning, rehabiliterings insatser och sedan ett jobb eller en meningsfull sysselsättning (som ett jobb fast anpassat till de svårigheter man har). Kerstin Evelius sliter för allt vad hon är värd. Vi har många olika delförslag men ska vi kunna få ihop det till en sammanhängande modell. Kanske – det är spännande som en thriller ibland att skriva SOU.

05 sep 2006
Vad ska man tro om valet? Psykiatrifrågorna nämns ibland men inte särkilt mycket. Skulle önska att alla partier tydligt lyfte frågan. Det är ju inte bra om det blir partipolitik av det men bud om ökade satsningar får det gärna komma många. På kansliet pratar vi mycket om att det som behövs är långsiktiga satsningar med ett uthålligt målmedvetet arbete. Projekt kan ha sitt värde för att lyfta fram ett område eller att prova nya lösningar men de stora förändringarna kräver långsiktighet. Satsningar är i sig inget värda det är det resultat se åstadkommer som är viktigt. I valrörelsen är det oftast satsningar som gäller.

Det har rabblats ganska mycket siffror om arbetslösheten men inte många vård-siffror. Beror det på mindre intresse eller är det för att vi faktiskt inte har så mycket siffror att redovisa. Vi letar nu siffror på vad landsting och kommuner ger folk för insatser för psykisk ohälsa och vad det ger för resultat. Det finns så lite som är sammanställt på nationell nivå. Skrämmande att det finns så lite underlag att fatta beslut utifrån. Inte lätt för våra politiker och chefer att veta hur de ska styra verksamheterna. Jag inser allt mer hur viktigt det är med siffror och statistik. Vi MÅSTE helt enkelt se till att bli mycket bättre på att mäta och redovisa vad vi gör och vad det får för resultat. Hur tråkigt vi än tycker att det är, det har jag också ofta gjort, så måste vi. Det finns inget annat sätt att förbättra våra metoder och verksamheter. Som så ofta så blir det roligare när det finns ett syfte med det och när det blir tydligt vad det tjänar till. Att utvecklas och förbättra det är ju roligt.

01 sep 2006
Gunnar, jag och Anders Milton har träffat våra arbetsgrupper inom rättspsykiatri området. De tre arbetsgrupperna kring kompetensutveckling, vårdkedjan och innehållet i vården har gjort ett fantastiskt arbete. De presenterade nu för varandra och inom några veckor kommer de alla att ha ett arbetsmaterial som alla i landet kan ta dela av. Tanken är sedan att alla som vill ska ha möjlighet att läsa och komma med konstruktiva förslag som kan förbättra ”tänket”.

Ibland får jag frågan varför är inte den eller den med i någon arbetsgrupp. Ja ofta är det lite av en slump varför det blev just dem som det blev som deltar. Ofta handlar det om att det var människor som hade tid/tog sig tid och ville vara med och slita. Den som känner att, det vill jag också, har nu chansen att hänga på, läsa och bli delaktig i fortsatta processen. Det måste gälla hela området psykisk hälsa om vi ska nå framgångar. Det vill säga att vi konstruktivt hjälps åt att lyfta utveckling och själva frågan framåt. Vi får försöka glömma prestige, gammalt bråk och oförrätter. Sätta oss över att vi inte alltid gillar varandra eller passar bra ihop. Nu är det saken som gäller! …… och att vi människor när vi drabbas av psykisk ohälsa, psykiska funktionshinder eller någon av våra närstående får bra hjälp och stöd i samhället.

24 aug 2006
Nu är vi på plats på kansliet igen de flesta av oss. Hela vår verksamhet kommer de närmaste 6 veckorna att vara inriktad på att skriva klart vår slutrapport. Vi ska göra det i form av ett slutbetänkande den ordinarie SOU-serien. Då ska det också se ut på ett speciellt sätt så nu varvar vi funderingar kring innehåll med formfrågor. Kristy som fått ett nytt arbete på Stadskontoret (ett jätte grattis till henne – ett fast jobb där måste man ta när chansen ges) kommer att vara fortsatt stöd. Så har vi som tur är Gunnar Holmberg som varit med förr och Anders Printz som i alla fall läst väldigt många och gillar SOUer. Ja och så Milton förstås med lång erfarenhet. Bra med tanke på att en del av oss vård- och omsorgsmänniskor nog inte till fullo förstår och uppskattar det fina med en SOU. Men allvarligt talat så är det klart att det är en annan status på en SOU än en vanlig rapport så jag tycker också att det är bra att vi gör det. Så om ni ibland har svårt att nå oss så hav tröst vi har inte rymt bara stängt in oss i skrivarlyan.


- - - V å r e n 2 0 0 6 - - -

11 jan 2006
I går var det träff med de båda pilotprojekten från Östersund och Hässleholm i Info-VU projektet. De prövar i liten skala den modell för individbaserad uppföljning av insatser och resultat som finns i Info-VU. Visst finns det mycket svårigheter och det kommer att krävas både ändrad lagstiftning, datateknisk utveckling och mycket förändringar i våra arbetssätt för att det ska kunna fungera. Samtidigt är det kul att se vad vi faktiskt kan göra i psykiatrin och att vi har en hel del verktyg som vi är överens om.
Projektet att bygga nätverk för dem som sysslar med nyinsjuknade i psykos går framåt med stormsteg. En operativ projektledare som heter Anette har börjat jobba och det känns som det kan bli riktigt bra. Nu behöver vi bara få tag i alla intresserade. Ett första möte är den 30 jan i Stockholm. Info finns på vår hemsida.
Idag har vi träffats om barnområdet. Först var Birgitta och jag på Statsmissionens terapienhet för ungdomar och hörde om deras erfarenheter av ungdomars behov av samtalsstöd och psykoterapi. Sedan var det dags för en samling hos SKL där vi träffade personer från föreningarna för barnpsykiatri, barnmedicin, allmänmedicin, skolläkarna och personer från olika enheter på Sveriges kommuner och landsting. Vi var så överens om att det är dags att hitta gemensamma tidiga insatser för barn och unga. Vi kommer inte att vara framgångsrika om vi inte kan hitta helhetslösningar där olika aktörer samordnar sina arbetssätt. Vi presenterade våra ställningstagande och förslag till modell som vi jobbar med just nu. Det kom fram så många bra tankar och synpunkter på våra förslag. Drömmen väcks, tänk om vi äntligen skulle hitta konkreta sätt att bättre möta barn och ungas behov.

09 jan 2006
Nu är alla på plats igen efter helgerna, både vi på kansliet och alla som arbetar i Stockholm. Vi möttes idag med dagens DN –debatt artikel i handen. Ann kommer med hela tidningen i handen och Anders med nätutskrifter. Borgliga alliansen skriver om de satsningar som de vill göra inom psykiatriområdet. Tydliga förslag och viljeinriktningar i flera viktiga frågor. Bra tycker vi allihop men frågan blir förstås: ”borde vi skriva något?”. Inom flera av de områden de tar upp har vi ju olika förslag på gång. Vi landar ändå tillslut i att det är bättre att vi har klara förslag och tankar som vi hunnit förankra innan vi går ut.
Det händer mycket nu i alla fall. Kanske får vi tro att en del av de bra initiativ som tas till viss del är tack vare de aktiviteter vi startat.
Socialutskottet har presenterat ett betänkande med de motioner som kommit 2004-2005 inom psykiatriområdet. Många motioner avslås med hänvisning till det arbete som pågår. Ett viktigt besked får vi dock. Socialutskottet vill att frågan om statlig finansiering av rättspsykiatrin ska utredas vidare. Med tanke på att det är allt fler vårdplatser som används av rättspsykiatrin och att det är ett inflöde av patienter som man inte kan styra över så är det en viktig fråga för att öka resurserna i psykiatrin. Samtidigt är det viktigt att det utformas på ett sätt så att insatser med syfte att förebygga att människor begår brott inte försvinner. Vi måste akta oss så att vi inte får en utveckling som innebär att ända sättet att få riktigt bra vård är att bli dömd till vård.
Vi kan glada konstatera att det verkar finnas en vilja i samhället att satsa på psykiatriområdet.
Mobilisering mot Narkotika har lämnat sin slutrapport. Finns på deras hemsida www. mobilisera.nu De har verkligen varit aktiva och haft en massa aktiviteter. Positivt nog så har de fått förlängning och fortsätter sitt arbete under två år till. Vi hoppas kunna göra fler bra gemensamma aktiviteter.

 

2 0 0 9
- 2 0 0 8 -
- -  2 0 0 7  - -

.: Gå till äldre datum :.

- - -  2 0 0 5  - - -